De Kleine Villa - kleinschalige kinderopvang in Lochem

De Kleine Villa

Elke dag een ontdekking!!

Oudercomissie

De kleine Villa vindt een goede samenwerking met de oudercommissie belangrijk, omdat dit een voorwaarde is om een goede opvang te kunnen bieden. Door mee te denken heeft u invloed op het totale gebeuren van de BSO. Wilt u meer weten over taken van de oudercommissie? Lees hier verder. 

Aanmelden voor de oudercommissie:
De oudercommissie van de BSO is aangesloten bij de oudercommissie van De Villa. Heeft u interesse in het vertegenwoordigen van de groep ouders van kinderen die de BSO bezoeken? Aanmelden kan door een mail te sturen naar oc AT dekleinevilla DOT nloc@dekleinevilla.nl .


Koopsdijk 1B | 7241 RE Lochem | TEL 06 – 512 89 264 en 06 417 61 995 | LRK 194 892 190