De Kleine Villa - kleinschalige kinderopvang in Lochem

De Kleine Villa

Elke dag een ontdekking!!

De Kleine Villa is een kinderopvang met oprechte belangstelling voor de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Onze locaties in Lochem (“De Villa" en "De Bosvilla") en in Lettele ("De Linde") kenmerken zich door hun professionele en intieme karakter. Wij geven de voorkeur aan kleine groepen met vaste en betrokken leidsters. Dit vormt een veilige en gezellige omgeving waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De ontwikkeling en gezondheid van ieder kind is ons belangrijkste uitgangspunt. Door te werken volgens de Uk & Puk methodiek krijgt uw kind alle gelegenheid om spelenderwijs te leren. De methodiek én onze leidsters dagen uw kind uit om te ontdekken, te groeien en te leren.
Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de gezondheid van uw kind. Dit doen wij door te bewegen en gezonde voeding aan te bieden.

Beweging? Wij horen u denken dat uw kleintje de hele dag niet anders doet. Heel goed. Wij vinden bewegen voor elk kind uiterst belangrijk. Om die reden heeft elke locatie een fijne & veilige speelruimte. Zowel binnen als buiten. Die laatste proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren, omdat buitenlucht gezond is voor de ontwikkeling van uw kind. Gedurende het hele jaar organiseren wij daarom verschillende buitenactiviteiten. Dit kan een bezoek zijn aan de bakker, aan de kinderboerderij, de markt of een speeltuin verderop. Zolang het maar leuk, leerzaam en gezond is.

Onze belangrijkste troef in de ontwikkeling van uw kind is het aanbieden van gezonde voeding. Dagelijks krijgen zij thee, water, fruit en groente aangeboden. Daarnaast proberen we de nieuwsgierigheid te prikkelen. Dit doen we door de kinderen zelf te laten kiezen uit de beschikbare voedingsgroepen.
Niets moet, maar de nieuwsgierigheid wint het in praktijk vaak van de onwetendheid. Dat voeding een belangrijk onderdeel binnen ons beleid speelt blijkt wel uit het feit dat onze leidsters worden getraind door een diëtiste.

Alle dienstverlening die door De Kleine Villa wordt aangeboden komt in aanmerking voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de belastingdienst (kinderopvangtoeslag).
Mocht u niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag dan is het veelal mogelijk om gebruik te maken van een gemeentelijke subsidie. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Klik op de schriftjes om de bijbehorende documenten te openen.

Het pedagogisch beleidsplan

Het klachtenreglement

Openbaar Klachtenverslag 2015 clienten

Openbaar Klachtenverslag 2015 oudercommissies

 Meldcode