De Kleine Villa - kleinschalige kinderopvang in Lochem

De Kleine Villa

Elke dag een ontdekking!!

De oudercommissie

De Kleine Villa ervaart ouderbetrokkenheid als zeer waardevol. Om constante kwaliteit te waarborgen is de oudercommissie een belangrijke en waardevolle informatie- en inspiratiebron voor ons.

Kwaliteit door samenwerking:
De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders wilt u uiteraard het beste voor uw kind. De Kleine Villa stelt zich op het standpunt dat een goede samenwerking met de oudercommissie een voorwaarde is voor het kunnen bieden van goede opvang. Door mee te denken hebt u invloed op het totale gebeuren van de kinderdagopvang.

Belangenbehartiging:
De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van De Kleine Villa. Het behartigen van de belangen van alle ouders die hun kinderen aan De Kleine Villa toevertrouwen is een van de taken. Om deze belangen te kunnen behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van De Kleine Villa.

Actieve ouders:
Er is een volwaardige oudercommissie beschikbaar voor De Villa, maar we staan uiteraard altijd open voor andere geïnteresseerde ouders ter aanvulling van de commissie. Bij interesse kunt u contact opnemen met ons of met leden van de oudercommissie. Dit kunt u doen door een van de oudercommissieleden aan te spreken of uw vragen mailen naar: oc AT dekleinevilla DOT nl

Mevrouw Brink is schoolmaatschappelijk werker in het speciaal onderwijs en de vertrouwenspersoon van De Kleine Villa. Zij is geen lid van de oudercommissie, maar kan op verzoek wel deelnemen aan de vergaderingen.
Wij wensen de oudercommissie veel succes toe bij haar werkzaamheden en stellen de medewerking zeer op prijs.

 

U kunt altijd een van de oudercommissieleden aanspreken of uw vragen mailen naar: oc AT dekleinevilla DOT nl

De oudercommissie wordt gevormd door:

Martine Sloot
(Geen foto)

 

 

Judith Keurentjes, 

 

Wendy ten Cate, 

Marian Klaassen
(Geen foto)

 

 

Mevrouw Brink is schoolmaatschappelijk werker in het speciaal onderwijs en de vertrouwenspersoon van De Kleine Villa. Zij is geen lid van de oudercommissie, maar kan op verzoek wel deelnemen aan de vergaderingen.

Wij wensen de oudercommissie veel succes toe bij haar werkzaamheden en stellen de medewerking zeer op prijs.  

Klik op de schriftjes om de introductiebrief van de oudercommissie te downloaden.

Klik op  voor het jaarverslag van de oudercommissie.


Noorderwal 39 | 7241 BL Lochem | TEL 06 – 512 89 264 en 06 417 61 995 | LRK 155 578 443