De Kleine Villa - kleinschalige kinderopvang in Lochem

De Kleine Villa

Elke dag een ontdekking!!

Kleinschalige kinderopvang

De Linde is ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan de Bathmenseweg 39 in Lettele. Onze locatie bevindt zich in de KBS Sancta Maria, dichtbij sportterreinen en Kulturhus De Spil. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar kunnen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 7.30 en 18.00 uur bij De Linde terecht. Doordat wij werken met overzichtelijke, compacte groepen, kunnen wij kwaliteit aan uw kind(eren) en aan u bieden. Vertrouwde vaste leidsters, een fijne omgeving en een grote veilige speelplaats maken daar deel van uit.

Door samen te spelen, te groeien en te ontdekken leert uw kind elke dag nieuwe dingen. Veelal vertellen ze daar uitgebreid over wanneer u samen thuis bent. Een fantastische fase.
Door het toepassen van de Uk & Puk methodiek werken wij spelenderwijs aan de spraak- en taalontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling en de rekenprikkels van uw kind. Er zijn 10 thema’s binnen de methodiek, die elk zo’n 6 weken duren. Uiteraard geven wij ook aandacht aan de feestdagen, jaargetijden en spelen wij in op de interesses van de kinderen. Denk hierbij aan gebeurtenissen die de kinderen mee maken. Het speelmateriaal is ontwikkelingsgericht en wordt afgestemd op het leeftijdsniveau van het kind. Zo worden kinderen o.a. uitgedaagd te experimenteren en hun fantasie te gebruiken.

Bij De Kleine Villa vinden we het belangrijk dat de kinderen voldoende, maar vooral gezonde voeding krijgen en voldoende bewegen. Ons team wordt begeleid door een diëtiste bij wie ook ouders terecht kunnen voor advies.

De leidsters maken van elke dag een feestje waarbij leren, spelen en doen centraal staan.

Door al deze ontwikkelingen wordt u kind gedurende de jaren voorbereid op de volgende stap: de basisschool. Deze stap, is door onze aanwezigheid op de basisschool en het aansluiten op de thema's van school, klein en veilig. Een half jaar voordat uw kind 4 wordt, worden er extra activiteiten aangeboden die de taalontwikkeling optimaal stimuleert. En uw kind kan af en toe even meekijken of meedoen zodat uw kind maximaal voorbereid is op de komende schoolperiode en met vertrouwen toeleeft naar de eerste schooldag, bij de al bekende juf van groep 1.  

Naast de kinderopvang biedt De Linde ook BSO aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Wat u mag verwachten? Voorop staat dat het voor uw kind ontwikkelingsgerichte "vrije tijd" is. Ons team van vertrouwde vaste leidsters houdt de kwaliteit hoog vanuit een persoonlijke, flexibele en betrokken houding. Dit wordt uw kind aangeboden in een ruimtelijke en ervaringsrijke omgeving. Onze doelstelling is een veilige en vertrouwde opvang te creëren waar alle kinderen zich prettig, veilig en welkom voelen. Door onze groepen klein te houden bieden wij een huiselijk gevoel. Net als op de kinderdopvang, werken wij op de BSO ook met thema’s. Dit geeft een zekere mate van structuur en vooral veel plezier.

Alle dienstverlening die u in De Kleine Villa wordt aangeboden komt in aanmerking voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de belastingdienst (kinderopvangtoeslag). Voor 2016 geldt voor kinderopvang een uurtarief van € 6,76. Voor BSO geldt een uurtarief van 6,36. Mocht u niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag dan is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een gemeentelijke subsidie.

Wilt u nadere informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op: (085) 760 03 79 toets 4. Of stuur een e-mail naar: info AT dekleinevilla DOT nl. U kunt ook het inschrijfformulier insturen.