De Kleine Villa - kleinschalige kinderopvang in Lochem

De Kleine Villa

Elke dag een ontdekking!!

De Kleine Villa is een kleine professionele organisatie die kinderopvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Een goede informatievoorziening aan een ieder die interesse heeft in of betrokken is bij De kleine Villa vinden wij zeer belangrijk.

Klik op de hiernaast staande items voor de betreffende informatie.