De Kleine Villa - kleinschalige kinderopvang in Lochem

De Kleine Villa

Elke dag een ontdekking!!

De kleine Villa vindt een goede samenwerking met de oudercommissie belangrijk, omdat dit een voorwaarde is om een goede opvang te kunnen bieden. Door mee te denken heeft u invloed op het totale gebeuren van de kinderopvang. 

Kwaliteit door samenwerking:
De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders wilt u uiteraard het beste voor uw kind. De Kleine Villa stelt zich op het standpunt dat een goede samenwerking met de oudercommissie een voorwaarde is voor het kunnen bieden van goede opvang. Door mee te denken hebt u invloed op het totale gebeuren van de kinderdagopvang.

Belangenbehartiging:
De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van De Kleine Villa. Het behartigen van de belangen van alle ouders die hun kinderen aan De Kleine Villa toevertrouwen is een van de taken. Om deze belangen te kunnen behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van De Kleine Villa.

Actieve ouders:
Er is op dit moment nog geen volwaardige oudercommissie beschikbaar voor De Linde, maar gesprekken zullen eerdaags plaatsvinden. Bij interesse kunt u contact opnemen met ons of met leden van de oudercommissie. Dit kunt u doen door een van de oudercommissieleden aan te spreken of uw vragen mailen naar: oc AT dekleinevilla DOT nl

Wij wensen de oudercommissie veel succes toe bij haar werkzaamheden en stellen de medewerking zeer op prijs.