De Kleine Villa - kleinschalige kinderopvang in Lochem

De Kleine Villa

Elke dag een ontdekking!!

Visie

Wij vinden het belangrijk dat een kind zichzelf kan en mag zijn. Hier past in onze ogen een overzichtelijke omgeving bij. Dit realiseren wij door de opvang in een kleinschalige omgeving met veel persoonlijke aandacht te organiseren. Hierdoor zijn wij tevens in staat de kinderen te stimuleren in hun verschillende ontwikkelingsgebieden.

De Kleine Villa staat voor het bevorderen van een lichamelijke, sociaal emotionele, taalkundige, motorische en creatieve ontwikkeling in een huiselijke omgeving. Wij hebben ons ten doel gesteld de kinderen spelenderwijs en op een leuke, maar professionele manier voor te bereiden op het onderwijs.

Het streven naar kwaliteit voor u en uw kind(eren) staat bij ons centraal. Nu en in de toekomst.